ЕСТЕТИЧЕСКА ОРТОДОНТИЯ

Козметична дентална медицина
  • Пациент1: преди лечение

  • Пациент1: по време на лечение

  • Пациент1: след лечение

  • Пациент2: преди лечение

  • Пациент2: по време на лечение

  • Пациент2: след лечение

  • Пациент3: преди лечение

  • Пациент3: по време на лечение

  • Пациент3: след лечение

Ако желаете можете да станете член на Dental Studio ND FaceBook

Споделете с нас на FB страницата на DENtal studio nd